Voor wie

-Dagbesteding staat open voor iedereen die behoefte heeft aan zorg of begeleiding.

– Indien u afhankelijk bent van mantelzorg en het voor de mantelzorger niet langer haalbaar is om deze zorg volledig te bieden.

– Als u ervoor kiest om thuis te blijven wonen, maar hele dagen alleen thuis zijn niet meer goed mogelijk is.

In deze situaties kunt u contact opnemen met de afdeling WMO van uw gemeente en een indicatie aanvragen voor dagbesteding met vervoer op maat. Wij staan paraat om ondersteuning te bieden en een passende daginvulling te verzorgen.

of

– Als u op de wachtlijst staat voor opname, maar er op dit moment nog geen beschikbare plek is en u overdag niet meer alleen thuis kunt zijn.