Voor wie

  • Mensen met een beginnende dementie
  • Ben je aangewezen op mantelzorg en heeft de mantelzorger het zwaar en/of wordt hij/zij overbelast. U kunt dan dagdelen bij ons inkopen om uw mantelzorger te ontlasten.
  • Staat u op de wachtlijst voor opname, maar er is (nog) geen plaats en u kunt overdag niet meer alleen thuis zijn.
  • Wilt u thuis blijven wonen maar hele dagen alleen thuis lukt niet meer.

U kunt dan een Persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen of contact opnemen met de afdeling WMO van uw gemeente en vragen om een budget voor dagbesteding.

Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.