Home

Boa Vinda is het Portugese woord voor Welkom.

Het welzijn van mensen met beginnende dementie, of een vermoeden daarvan, en hun naasten kan verbeterd worden als er een plek is, waarbij de uitdaging om te leven met dementie gedeeld kan worden en de mogelijkheden om de regie te houden op het eigen leven worden vergroot.

Missie en doelstellingen

Ouderen met (beginnende) dementie zolang mogelijk thuis laten wonen, waarbij een evenwicht wordt gerealiseerd tussen mantelzorger en de professional.

Dit willen we bereiken door:

1 Zinvolle dagbesteding, waarbij keuze vrijheid en gezelligheid voorop staat; u moet zich vooraf welkom voelen
2 Middels kleine teams met vaste gezichten van max. 3 professionele zorgverleners kwalitatief goede zorg leveren;
3 Mogelijk tot het verkrijgen van een lunch of avondeten (verse groente en vlees) tegen een vergoeding;
4 Verzorgen van vervoer van en naar dagbesteding (als dit in de indicatie zit).
5 Ontlasten van de mantelzorger.

Boa Vinda werkt actief aan integratie van mensen met een beperking door oog te hebben voor de mogelijkheden door respect voor hun zelfredzaamheid en door hulp/begeleiding daar waar nodig is.